Guitarist og Komponist

En mol der dur

Guitaristen og komponisten fra Klezmofobia
“Et finbroderet tankespind”
den første single fra Ugorskij’s nye soloprojekt,
udkommer d. 16. februar 2024.

Ugorskijs vanlige tempo er ofte højt og festvenligt, uanset om han er med til at forny klezmer-traditionen,
gypsy-jazzen eller musik- og fortæller-genren. Den nye single er imidlertid langt mere kontemplativ.
Vi er tæt på klassisk singer-songwriter, og der er plads til de lange, melankolske klange og de dybder,
der er gemt i gentagelser med blot små forskydninger.

Isolationen stillede os, ubønhørligt, alle de store spørgsmål – musikeren svarer naturligvis på vers

For Andreas Ugorskij var Corona en brat, tvungen pause fra de øvere og koncerter, der hidtil havde fyldt kalenderen.
I stedet gav han sig selv lov til at eksperimentere, ikke mindst med et personligt tekstunivers, og en nysgerrig, eksistentiel undersøgelse af vores forhold til tiden.
Særligt det vi bruger den på, og pauserne, ikke mindst, som vi åbenbart helst holder pause fra.

Ugorskij er som sangskriver klart lyrisk anlagt, og bruger både sprogets iboende musik og originale billeder,
der maler konkrete og abstrakte stemninger, karakterer og øjeblikkenes historier.

Bare rolig, der er ingen nært forestående abdikation, selvom arvefølgen er sikret
Mens Andreas står for sangskrivning og guitar- og pianospil, bakker hans datter,
Nanna Ugorskij, op med sjælfuld vokal, der bidrager som meget mere end bare en korstemme.

“Et finbroderet tankespind” er produceret i samarbejde med Emil Bæk, Johan Bæk og Jeppe Mangurten Tørsleff.
Senere på foråret udkommer singlerne “Glimt af evigheden” og “Søndag i det sidste årtusinde”.
Debut-EP’en, “Tidslommer”, udkommer ultimo maj.

Mini-bio:
Andreas Ugorskij er guitarist og sangskriver, komponist og musikalsk entreprenør, f. 1974.
Guitarist i Klezmofobia, Papa Kotji og Alaska Blonde, og guitarist og vokalist i Tikke Takke.

Lyt:: https://promo.theorchard.com/ZAdEvfTiUfOBfTMAdILD